De Software WEBSITE GEBRUIKSVOORWAARDEN BELANGRIJK – GELIEVE TE LEZEN

Bedankt voor uw bezoek aan de website (de “Website”) waarop u de link naar deze Gebruiksvoorwaarden hebt gevonden (de “Website”). De Website is een interneteigendom van TheSoftware (gezamenlijk aangeduid als “TheSoftware,” “wij” en “ons”). U gaat akkoord om gebonden te zijn aan deze TheSoftware Website Gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) in hun geheel wanneer u: (a) de Website bezoekt; (b) registreert voor een nieuwsbrief of zich inschrijft voor een mailinglijst of informatie aanvraagt via de Website (“Abonnementsservices”); (c) registreert om deel te nemen aan promoties, wedstrijden en/of prijsvragen die door TheSoftware van tijd tot tijd worden aangeboden (elk een “Wedstrijd”); (d) lid wordt van, of probeert om lid te worden van, een affiliatieprogramma of een andere lidmaatschapsorganisatie die op de Website wordt getoond (“Lidmaatschapsservices”); en/of (e) een product en/of dienst bestelt via de Website (“Leveranciersservices”, en samen met de Abonnementsservices en Lidmaatschapsservices, de “Services”). TheSoftware Privacybeleid (“Privacybeleid”), de Officiële Wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke Wedstrijd, TheSoftware Koopovereenkomst(en) (“Koopovereenkomst”), TheSoftware Lidmaatschapsovereenkomst(en) (“Lidmaatschapsovereenkomst”), evenals alle andere bedieningsregels, beleidslijnen, prijslijsten en andere aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd kunnen worden gepubliceerd, worden hierbij uitdrukkelijk door verwijzing opgenomen (gezamenlijk, de “Overeenkomst”). Gelieve de volledige voorwaarden van de Overeenkomst zorgvuldig te bekijken. Als u niet akkoord gaat met de Overeenkomst in zijn geheel, bent u niet gemachtigd om de Services en/of de Website op enige wijze of vorm te gebruiken.

TheSoftware ONTKENT SPECIFIEK TOEGANG TOT DE WEBSITE EN/OF SERVICES DOOR ELKE INDIVIDUELE PERSOON DIE ONDER DE CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT OF 1998, ZOALS GEWIJZIGD (“COPPA”) VALT. TheSoftware BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM TOEGANG TOT DE SERVICES EN/OF DE WEBSITE TE WEIGEREN AAN ELKE INDIVIDUELE PERSOON, IN ZIJN ENKEL EN UITSLUITEND OORDEEL.

SCOPE AND MODIFICATION OF THE AGREEMENT

U stemt in met de voorwaarden en bepalingen zoals uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de enige overeenkomst tussen u en TheSoftware met betrekking tot het gebruik van de Website en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, vertegenwoordigingen, garanties en/of begrip met betrekking tot de Website. Wij kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, zonder specifieke kennisgeving aan u. De nieuwste Overeenkomst wordt op de Website geplaatst en u dient de Overeenkomst voorafgaand aan het gebruik van de Website te bekijken. Door uw voortgezette gebruik van de Website en/of Diensten stemt u hierbij in met alle voorwaarden en bepalingen die op dat moment in de Overeenkomst vervat zijn. Daarom dient u deze pagina regelmatig te controleren op updates en/of wijzigingen.

VEREISTEN

De Website en Diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen sluiten onder van toepassing zijnde wetgeving. De Website en de Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan achttien (18) jaar. Als u jonger bent dan achttien (18) jaar, heeft u geen toestemming om de Website en/of Diensten te gebruiken en/of te openen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Abonnementsdiensten

U kunt, onder voorbehoud van de voorwaarden van de Overeenkomst, door u te registreren op de Website en goedkeuring te ontvangen van TheSoftware, voor een vergoeding of gratis, de Abonnementsdiensten verkrijgen of proberen te verkrijgen. De Abonnementsdiensten zullen u voorzien van e-mailinhoud, tekst en ander materiaal („Abonnementsinhoud”) die relevant zijn voor online marketing, verstrekt door TheSoftware en haar partners („Dienstverleners van derden”). Als u geen Abonnementsinhoud meer wilt ontvangen, stuur ons dan gewoon een e-mail op [email protected]. De Abonnementsinhoud bevat opmerkingen, meningen en/of ander materiaal dat door TheSoftware en Dienstverleners van derden wordt verstrekt, en mag niet per se blindelings worden vertrouwd. Gebruik alstublieft voorzichtigheid, gezond verstand en veiligheid bij het gebruik van de Abonnementsinhoud en/of Abonnementsdiensten. U gaat ermee akkoord dat TheSoftware geen verplichtingen heeft en geen aansprakelijkheid op zich neemt in verband met dergelijke Abonnementsinhoud. TheSoftware staat niet garant voor de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid van de Abonnementsinhoud die beschikbaar is in verband met de Abonnementsdiensten.

Lidmaatschapsdiensten

Onder voorbehoud van de voorwaarden van de Overeenkomst en de Lidmaatschapsovereenkomst, kunt u, door u te registreren op de Website, akkoord te gaan met de Lidmaatschapsovereenkomst en goedkeuring te krijgen van TheSoftware, voor een vergoeding of gratis, een lidmaatschap verkrijgen in één van de verschillende lidmaatschapsprogramma’s die MTS Advertise OU aanbiedt. Voor een kopie van de Lidmaatschapsovereenkomst, bezoek alstublieft de website van het specifieke lidmaatschap. TheSoftware-lidmaatschapsprogramma’s stellen u in staat om toegang te krijgen tot inhoud, tekst en ander materiaal („Ledeninhoud” en samen met de Abonnementsinhoud, de „Inhoud”) die wordt verstrekt door TheSoftware en bepaalde Dienstverleners van derden en ontworpen is om Leden te helpen bij hun online marketingactiviteiten. De Ledeninhoud bevat opmerkingen, meningen en ander materiaal dat door TheSoftware Dienstverleners van derden wordt verstrekt en mag niet per se blindelings worden vertrouwd.

Verkoperdiensten

Door het invullen van de toepasselijke aankooporder formulieren, kunt u bepaalde producten en/of diensten verkrijgen, of proberen te verkrijgen, van de Website. De producten en/of diensten die op de Website worden aangeboden, kunnen beschrijvingen bevatten die direct worden geleverd door de fabrikanten of distributeurs van dergelijke items van de Third Party Provider. DeSoftware garandeert niet dat de beschrijvingen van dergelijke items nauwkeurig of volledig zijn. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de Website te verkrijgen of voor enig geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruikersconsumenten van het product. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet aansprakelijk zal zijn jegens u of enige derde partij voor enige vordering in verband met een van de producten en/of diensten die op de Website worden aangeboden.

Algemeen

De informatie die u moet verstrekken bij het registreren voor de Services kan omvatten, zonder beperking, enkele of alle van de volgende: (a) uw volledige naam; (b) bedrijfsnaam; (c) e-mailadres; (d) postadres (en factuuradres indien verschillend); (e) thuis telefoonnummer; (f) werk telefoonnummer; (g) telecopier nummer; (h) credit card informatie; en/of (i) enige andere informatie die wordt gevraagd op het toepasselijke registratieformulier (‘Service Registratiegegevens’).

Tenzij expliciet anders vermeld, zullen alle toekomstige aanbiedingen die voor u beschikbaar worden gesteld op de Website en/of de huidige functies van de Website uitbreiden of anderszins verbeteren, onderhevig zijn aan de Overeenkomst. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om de Services te gebruiken en/of te kwalificeren. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet aansprakelijk zal zijn jegens u of enige derde partij voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de Services of andere producten.

WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotieprijzen en andere beloningen aan via wedstrijden. Door waarheidsgetrouwe en accurate informatie te verstrekken in verband met het toepasselijke inschrijfformulier voor de wedstrijd en akkoord te gaan met de officiële wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke wedstrijd, kunt u kans maken op het winnen van de promotieprijzen die via elke wedstrijd worden aangeboden. Om deel te nemen aan de wedstrijden op de website, moet u eerst het toepasselijke inschrijfformulier volledig invullen. U stemt ermee in om waarheidsgetrouwe, accurate, actuele en volledige registratiegegevens voor de wedstrijd te verstrekken.

LICENTIEVERLENING

Als gebruiker van de website krijgt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website, inhoud en bijbehorend materiaal in overeenstemming met de overeenkomst. TheSoftware kan deze licentie op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen. U mag de website en inhoud op één computer gebruiken voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Geen enkel deel van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of worden opgenomen in enig informatiesysteem voor informatieopvraging, elektronisch of mechanisch. U mag de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten of enig deel daarvan niet gebruiken, kopiëren, nabootsen, klonen, huren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, reverse-engineeren of overdragen.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, graphics, ontwerp, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, diensten en andere zaken met betrekking tot de website, inhoud, wedstrijden en diensten zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot intellectueel eigendomsrecht). Het kopiëren, redistributie, publicatie of verkoop door u van een deel van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten is ten strengste verboden. Systematische ophaling van materiaal van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten met geautomatiseerde middelen of enige andere vorm van scraping of gegevensextractie om een verzameling, compilatie, database of directory te maken, direct of indirect, zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware, is verboden. U verwerft geen eigendomsrechten op enige inhoud, document, software, diensten of andere materialen die worden bekeken via de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten.

HYPERLINKEN NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING, “FRAMING” EN/OF REFEREREN NAAR DE WEBSITE ZIJN VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door TheSoftware, mag niemand een hyperlink maken naar de website, of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logotypes, handelsmerken, branding of gepatenteerd materiaal), voor hun website of internetplatform om welke reden dan ook. Verder is het “framen” van de website en/of verwijzen naar de Uniform Resource Locator (“URL”) van de website in enige commerciële of niet-commerciële media zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TheSoftware ten strengste verboden. U gaat specifiek akkoord om samen te werken met de website om dergelijke inhoud of activiteit te verwijderen of te stoppen, indien van toepassing. U erkent hierbij dat u aansprakelijk zult zijn voor alle schade die daarmee samenhangen.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN AANPASSING

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht elk document, informatie of andere inhoud die op de website verschijnt te bewerken en/of te verwijderen.

DISCLAIMER

DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIG PRODUCT VAN DERDEN DAT U MOGELIJK ONTVANGT VAN EEN VAN ONZE DERDENLEVERANCIERS, EN/OF ENIG ANDER PRODUCT EN/OF DIENST DIE U VIA DE WEBSITE AANVRAAGT, WORDEN U GELEVERD OP EEN “AS IS” EN “AS AVAILABLE” BASIS EN ALLE GARANTIES, EXPLICIET EN IMPLICIET, WORDEN VERWERPEN TOT DE VOLLEDIGE OMVANG TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIE VAN ENIGE VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK VAN INTELLECTUELE EIGENDOM EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL). IN HET BIJZONDER, MAAR NIET ALS BEPERKING DAARVAN, Geeft TheSoftware GEEN GARANTIE DAT: (A) DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIG PRODUCT VAN DERDEN DAT U MOGELIJK ONTVANGT VAN EEN VAN ONZE DERDENLEVERANCIERS, EN/OF ENIG ANDER PRODUCT EN/OF DIENST DIE U VIA DE WEBSITE AANVRAAGT, AAN UW VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN;

DISCLAIMER VOOR SCHADE DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de Website op eigen risico. TheSoftware geeft geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van beschadigende computer codes, inclusief, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

U STEMT UITDRUKKELIJK IN MET EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT TheSoftware JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ NIET AANSPRAKELIJK ZAL ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG- EN/OF VOORBEELDINGSCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADEVERGOEDING VOOR VERLIES VAN WINST, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS ALS TheSoftware GEÏNFORMEERD IS OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADEVERGOEDING), NAAR DE UITGEBREIDSTE TOEGESTANE JURIDISCHE MATE VOOR: (A) HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDE PARTIJ DIE U MOGELIJK ONTVANGT VAN EEN VAN ONZE DERDE PARTIJ-LEVERANCIERS, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN WAARVOOR U OP DE WEBSITE KUNT INSCHRIJVEN; (B) DE KOSTEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN ALS GEVOLG VAN ENIGE GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE EN/OF DIENSTEN DIE ZIJN AANGEKOCHT OF VERKREGEN VAN, OF WAARBIJ TRANSACTIES ZIJN INGEVOERD VIA, DE WEBSITE; (C) HET NIET IN AANMERKING KOMEN VOOR DE WEDSTRIJDEN, DIENSTEN OF PRODUCTEN VAN DERDE PARTIJEN VAN EEN VAN ONZE DERDE PARTIJ-LEVERANCIERS, OF ENIGE DAAROP VOLGENDE WEIGERING VAN PRODUCTEN VAN DERDE PARTIJEN VAN DEZELFDE LEVERANCIERS;

INDEMNIFICATIE

U gaat ermee akkoord om TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en filialen, en elk van hun respectieve leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, co-branders en/of andere partners te vrijwaren en hen te beschermen tegen elke vordering en alle claims, kosten (inclusief redelijke advocatenkosten), schade, rechtszaken, kosten, eisen en/of vonnissen, geheel en al gemaakt door derden als gevolg van of voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de website, diensten, inhoud en/of deelname aan enige wedstrijd; (b) uw schending van de Overeenkomst; en/of (c) uw schending van de rechten van een andere individuele en/of entiteit. De bepalingen van deze paragraaf zijn voor het voordeel van TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en/of filialen, en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en/of advocaten. Elk van deze individuen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen direct tegen u te handhaven en af te dwingen.

WEBSITES VAN DERDEN

De website kan links naar en/of verwijzingen naar andere internetwebsites en/of -middelen, inclusief, maar niet beperkt tot, degenen die eigendom zijn van en beheerd worden door aanbieders van derden. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites en/of middelen van derden, erkent en stemt u hierbij in dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en/of middelen van derden. Bovendien, TheSoftware onderschrijft niet, en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor geen enkele voorwaarden en bepalingen, privacybeleid, inhoud, reclame, diensten, producten en/of andere materialen of informatie beschikbaar op of via dergelijke websites of bronnen van derden, of voor eventuele schade en/of verliezen die daaruit voortvloeien.

PRIVACYBELEID/BEZOEKERSINFORMATIE

Het gebruik van de website, en alle opmerkingen, feedback, informatie, registratiegegevens en/of materialen die u via of in verband met de website indient, zijn onderworpen aan ons privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om alle informatie met betrekking tot uw gebruik van de website, en alle persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid. Voor het bekijken van ons privacybeleid, Klik Hier.

Elke poging van een individu, al dan niet een klant van TheSoftware, om de werking van de Website te beschadigen, vernietigen, veranderen, vandaliseren en/of anderszins te verstoren, is een schending van het strafrecht en civiel recht. TheSoftware zal alle passende middelen gebruiken om dergelijke overtredingen door individuen of entiteiten, naar de grootst mogelijke mate toegestaan door wet- en regelgeving, zowel in termen van strafrechtelijke als civiele verantwoordelijkheid te achtervolgen.

KEUZE VAN TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Elk geschil met betrekking tot deze Overeenkomst zal worden behandeld en geïnterpreteerd volgens de wetgeving van Estland (ongeacht de principes van wetsconflict). Elk vonnis zal bindend en definitief zijn voor de partijen en een uitspraak daarvan kan worden gedaan in elke bevoegde rechtbank. Niets in deze Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd als een preclusie van enige partij om een ​​voorziening op te vragen ter bescherming van de rechten tijdens de looptijd. Voor zover toegestaan ​​door de wet, gaat u ermee akkoord dat u geen massale of collectieve rechtszaak zal aanspannen met betrekking tot enige claim, geschil of controversie die u hebt tegen TheSoftware en elk van hun juridische vertegenwoordigers, partners, dochterondernemingen, ouders, agentschappen en hun respectieve leden, functionarissen, directeuren, werknemers en agenten. U stemt ermee in om een voorlopige voorziening in te voeren om een dergelijke rechtszaak te stoppen of om u te verwijderen als deelnemer in de rechtszaak.