Programvare WEBSITE VILKÅR FOR BRUK VIKTIG – LES VENNLIGST

Takk for at du besøker nettsiden (“Nettstedet”) der du fant koblingen til disse vilkårene for bruk (“Nettsted”). Nettstedet er eiendom på internett tilhørende TheSoftware (kollektivt referert til som “TheSoftware”, “vi” og “oss”). Du samtykker i å være bundet av disse vilkårene for bruk av TheSoftware Website (“Vilkårene”), i sin helhet, når du: (a) får tilgang til Nettstedet; (b) registrerer deg for en nyhetsbrev eller abonnerer på en e-postliste eller ber om informasjon via Nettstedet (“Abonnementstjenester”); (c) registrerer deg for å delta i kampanjer, konkurranser og/eller lotterier som tilbys av TheSoftware fra tid til annen (hver, en “Konkurranse”); (d) blir medlem av eller prøver å bli medlem av et tilknyttet program eller annen medlemsorganisasjon som tilbys på Nettstedet (“Medlemstjenester”); eller (e) bestiller et produkt og/eller en tjeneste gjennom Nettstedet (“Leverandørtjenester”, og sammen med Abonnementstjenester og Medlemstjenester, “Tjenester”). TheSoftware personvernpolicy (“Personvernpolicy”), De offisielle konkurransereglene som gjelder for hver Konkurranse, TheSoftware kjøpsavtale(r) (“Kjøpsavtale”), TheSoftware medlemsavtale(r) (“Medlemsavtale”), samt eventuelle andre driftsregler, retningslinjer, prisplaner og andre supplementære vilkår og betingelser eller dokumenter som kan publiseres fra tid til annen, er uttrykkelig innlemmet heri ved referanse (samlet, “Avtalen”). Vennligst les gjennom de fullstendige vilkårene i Avtalen nøye. Hvis du ikke godtar Avtalen i sin helhet, er du ikke autorisert til å bruke Tjenestene og/eller Nettstedet på noen måte eller form.

TheSoftware NEKTER SPESIFIKT INNGANG TIL NETTSTEDET OG/ELLER TJENESTENE AV ENHVER ENKELT SOM DEKKES AV THE CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT OF 1998, SOM ER ENDRET (“COPPA”). TheSoftware RESERVERER SEG RETTEN TIL Å NEKTE TILGANG TIL TJENESTENE OG/ELLER NETTSTEDET FOR ENHVER ENKELT, I SIN EGEN EKSCLUSIVE AVGJØRELSE.

OMFANG OG ENDRINGER AV AVTALEN

Du godtar vilkårene og betingelsene som er fastsatt i avtalen med hensyn til din bruk av nettstedet. Avtalen utgjør den eneste og hele avtalen mellom deg og TheSoftware med hensyn til din bruk av nettstedet og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, representasjoner, garantier og/eller forståelser med hensyn til nettstedet. Vi kan endre avtalen fra tid til annen etter vårt eget skjønn, uten spesifikk varsel til deg. Den nyeste avtalen vil bli lagt ut på nettstedet, og du bør gjennomgå avtalen før du bruker nettstedet. Ved å fortsette å bruke nettstedet og/eller tjenestene godtar du å overholde alle vilkårene og betingelsene som er fastsatt i avtalen som gjelder på det tidspunktet. Derfor bør du regelmessig sjekke denne siden for oppdateringer og/eller endringer.

KRAV

Nettstedet og tjenestene er kun tilgjengelige for personer som kan inngå juridisk bindende avtaler i henhold til gjeldende lov. Nettstedet og tjenestene er ikke ment for bruk av personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tillatelse til å bruke og/eller få tilgang til nettstedet og/eller tjenestene.

BESKRIVELSE AV TJENESTENE

Abonnementstjenester

Underlagt vilkårene og betingelsene i avtalen, kan du ved å registrere deg på nettstedet og få godkjenning fra TheSoftware, få eller forsøke å få, mot betaling eller uten kostnad, abonnementstjenestene. Abonnementstjenestene vil gi deg e-postinnhold, tekst og annet materiale (“Abonnementinnhold”) som er relevant for online markedsføring, levert av TheSoftware og tredjepartsleverandører (“Tredjepartsleverandører”). Hvis du vil avslutte mottak av Abonnementinnhold, kan du enkelt sende oss en e-post til [email protected]. Abonnementinnholdet inneholder kommentarer, meninger og/eller annet materiale som er levert av TheSoftware og tredjepartsleverandører, og bør ikke nødvendigvis tas til følge. Vennligst vær forsiktig, bruk sunn fornuft og sikkerhet når du bruker Abonnementinnholdet og/eller abonnementstjenestene. Du samtykker i at TheSoftware ikke har noen forpliktelser og påtar seg ingen ansvar overfor deg i forbindelse med slikt Abonnementinnhold. TheSoftware representerer ikke eller garanterer at Abonnementinnholdet som er tilgjengelig i forbindelse med Abonnementstjenestene, er nøyaktig, fullstendig eller passende.

Medlemstjenester

Underlagt vilkårene og betingelsene i avtalen og medlemsavtalen, kan du ved å registrere deg på nettstedet, godta medlemsavtalen og få godkjenning fra TheSoftware, få eller forsøke å få, mot betaling eller uten kostnad, medlemskap i ett av de ulike medlemsprogrammene som MTS Advertise OU tilbyr. For en kopi av medlemsavtalen, kan du besøke nettstedet for det spesifikke medlemskapet. TheSoftware-medlemsprogrammer vil gjøre det mulig for deg å få tilgang til innhold, tekst og andre materialer (“Medlemsinnhold” og sammen med Abonnementinnholdet, “Innholdet”) levert av TheSoftware og visse tredjepartsleverandører, designet for å hjelpe medlemmer i deres online markedsføringsprosjekter. Medlemsinnholdet inneholder kommentarer, meninger og annet materiale som er levert av TheSoftware tredjepartsleverandører, og bør ikke nødvendigvis tas til følge.

Leverandørtjenester

Ved å fullføre gjeldende bestillingskjemaer kan du skaffe deg, eller forsøke å skaffe deg, visse produkter og/eller tjenester fra nettstedet. Produktene og/eller tjenestene som er utstilt på nettstedet kan inneholde beskrivelser som gis direkte av tredjepartsleverandørene eller distributørene av slike varer. Programvaren garanterer ikke at beskrivelsene av slike varer er nøyaktige eller fullstendige. Du forstår og godtar at programvaren ikke er ansvarlig eller erstatningspliktig på noen måte for din manglende evne til å skaffe produkter og/eller tjenester fra nettstedet eller for enhver tvist med produktets selger, distributør og sluttbrukerforbrukere. Du forstår og godtar at programvaren ikke skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for krav i forbindelse med noen av produktene og/eller tjenestene som tilbys på nettstedet.

Generelt

Informasjonen du må oppgi i tilknytning til registrering for tjenestene, kan omfatte, uten begrensning, noen eller alle følgende: (a) ditt fulle navn; (b) firmanavn; (c) e-postadresse; (d) postadresse (og faktureringsadresse hvis forskjellig); (e) hjemmetelefonnummer; (f) arbeidstelefonnummer; (g) telefaxnummer; (h) kredittkortinformasjon; og/eller (i) annen informasjon som er forespurt på gjeldende registreringsskjema (“Tjenesteregistreringsdata”).

Med mindre det er uttrykkelig angitt ellers, vil eventuelle fremtidige tilbud som gjøres tilgjengelige for deg på nettstedet, som øker eller på annen måte forbedrer nåværende funksjoner på nettstedet, være underlagt avtalen. Du forstår og godtar at programvaren ikke er ansvarlig eller erstatningspliktig på noen måte for din manglende evne til å bruke og/eller kvalifisere for tjenestene. Du forstår og godtar at programvaren ikke skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for modifikasjon, suspensjon eller avslutning av noen tjenester eller andre produkter.

KONKURRANSER

Fra tid til annen tilbyr TheSoftware promotable premier og andre utmerkelser via konkurranser. Ved å gi sannferdig og nøyaktig informasjon i forbindelse med den aktuelle konkurranseregistreringsformularen, og ved å samtykke til de offisielle konkurransebestemmelsene som gjelder for hver konkurranse, kan du delta og ha muligheten til å vinne promotable premier som tilbys gjennom hver konkurranse. For å delta i konkurransene som er tilgjengelige på nettsiden, må du først fullstendig fylle ut den aktuelle registreringsformularen. Du samtykker i å gi oppriktig, nøyaktig, nåværende og fullstendige opplysninger om konkurranseregistreringen din.

LISENSGIVER

Som en bruker av nettsiden blir du tildelt en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallelig og begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettsiden, innholdet og tilhørende materiale i samsvar med avtalen. TheSoftware kan terminere denne lisensen når som helst av hvilken som helst grunn. Du kan bruke nettsiden og innholdet på én datamaskin for din personlige, ikke-kommersielle bruk. Ingen del av nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester kan reproduseres i noen form eller bli integrert i noen informasjonshentingsystemer, elektroniske eller mekaniske. Du kan ikke bruke, kopiere, imitere, klone, leie ut, lease, selge, modifisere, dekompilere, demontere, reversere eller overføre nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester eller noen del av dem.

EIERRETTIGHETER

Innholdet, organiseringen, grafikken, designet, sammensetningen, magnetisk oversettelse, digital omforming, programvare, tjenester og andre temaer knyttet til nettstedet, innholdet, konkurranser og tjenester, er beskyttet av opphavsrettigheter, varemerker og andre eierrettigheter (inkludert, men ikke begrenset til, rettigheter til åndsverk). Kopiering, omfordeling, publisering eller salg av noen del av nettstedet, innholdet, konkurranser og/ eller tjenester er strengt forbudt. Systematisk henting av materiale fra nettstedet, innholdet, konkurranser og/ eller tjenester ved hjelp av automatisert programvare eller noen annen form for skraping eller datautvinning for å opprette eller sammensette, direkte eller indirekte, en samling, sammensetning, database eller katalog uten skriftlig tillatelse fra TheSoftware er forbudt. Du anskaffer ikke eierrettigheter til noe innhold, dokument, programvare, tjenester eller andre materialer som er sett på eller gjennom nettstedet, innholdet, konkurranser og/ eller tjenester.

HYPERKOBLET TIL NETTSTEDET, SAMBRUK, “RAMMING” OG/ ELLER REFERANSERING TIL NETTSTEDET ER FORBUDT

Med mindre det er uttrykkelig autorisert av TheSoftware, kan ingen linke til nettstedet, eller deler av det (inkludert, men ikke begrenset til, logoer, varemerker, merkevarer eller opphavsrettslig beskyttet materiale), til deres nettside eller webarena av noen grunn. Videre er “ramming” av nettstedet og/ eller referansering til Uniform Resource Locator (“URL”) for nettstedet i noen kommersiell eller ikke-kommersiell media uten den forhåndsbestemte, uttrykkelige, skriftlige tillatelsen fra TheSoftware strengt forbudt. Du samtykker spesielt i å samarbeide med nettstedet for å fjerne eller stanse, etter gjeldende forhold, enhver slik innhold eller aktivitet. Du erkjenner herved at du skal være ansvarlig for eventuelle skader forbundet med dette.

REDIGERING, SLETTING OG MODIFISERING

Vi forbeholder oss retten til å redigere og/eller slette ethvert dokument, informasjon eller annet innhold som vises på nettstedet etter eget skjønn.

FRASKRIVELSE

NETTSTEDET, TJENESTENE, KONKURRANSENE, INNHOLDET, ENHVER TREDJEPARTSPRODUKT SOM DU KAN MOTTAR FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER ENHVER ANNEN PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU KAN SØKE OM GJENNOM NETTSTEDET, ER LEVERT TIL DEG “SOM DET ER” OG “SOM TILGJENGELIG” BASIS, OG ALLE GARANTIER, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, FRASKRIVES PÅ DEN FULLESTE UTSTREKNING I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, FRASKRIVELSE AV EVENTUELLE GARANTIER FOR SALGBARHET, IKKE-KRENKELSE AV IMMATERIELLE RETTIGHETER OG/ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL). SALGBARHET, IKKE-KRENKELSE AV IMMATERIELLE RETTIGHETER OG/ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL). SPESIELT, MEN IKKE BEGRENSET TIL OMSTENDIGHETER SOM AT PROGRAMVAREN IKKE VIL OPPFYLLE DINE BEHOV.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR SKADER FORÅRSAKET AV NEDLASTINGER

Besøkende laster ned informasjon fra nettstedet på eget ansvar. TheSoftware gir ingen garanti for at slike nedlastinger er fri for skadelig datakode, inkludert, men ikke begrenset til, virus og ormer.

ANSVARSBEGRENSNING

DU FORSTÅR OG SAMTYKKER UTTRYKKELIG AT TheSoftware IKKE VIL VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER NOEN TREDJEPART FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, FØLGESKADEVIRKNINGER OG/ELLER EKSEMPELVISE SKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, SKADER FOR TAP AV FORTJENESTE, GOD VILJE, BRUK, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP (SELV OM TheSoftware HAR BLITT ADVART OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER), I DEN FULLSTENDIGE UTSTREKNINGEN DISSE ER TILLATT IFØLGE LOVEN FOR: (A) BRUKEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE NETTSTEDET, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, NOEN TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN MOTTATT FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER NOEN ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU KAN SØKE OM VIA NETTSTEDET; (B) KOSTNADEN FOR KJØP AV ERSTATTINGSVARER OG TJENESTER SOM FØLGE AV NOEN VARER, DATA, INFORMASJON OG/ELLER TJENESTER KJØPT ELLER FORFATTET FRA, ELLER TRANSAKSJONER SOM ER INNGÅTT GJENNOM, NETTSTEDET; (C) MANGLENDE KVALIFISERING TIL KONKURRANSER, TJENESTER ELLER TREDJEPARTSPRODUKTER FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, ELLER NOEN ETTERFØLGENDE AVSLAG PÅ TREDJEPARTSPRODUKTER FRA SAMME.

ERSTATNING

Du samtykker i å holde TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og tilknyttede selskaper, og hver av deres respektive medlemmer, offiserer, direktører, ansatte, agenter, samarbeidspartnere og / eller andre partnere skadesløse mot ethvert krav og alle utgifter (inkludert rimelige advokatutgifter), skader, saker, kostnader, krav og / eller dommer fra tredjeparter som oppstår på grunn av: (a) din bruk av nettstedet, tjenestene, innholdet og / eller deltakelse i en hvilken som helst konkurranse; (b) ditt brudd på avtalen; og / eller (c) din krenkelse av andres rettigheter og / eller på annen måte påførte skader. Bestemmelsene i denne paragrafen er til fordel for TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og / eller tilknyttede selskaper, og hver av deres respektive offiserer, direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aksjonærer, lisensgivere, leverandører og / eller advokater. Hver av disse individene og enhetene har rett til direkte å påberope seg og håndheve disse bestemmelsene mot deg på egne vegne.

TREDJEPARTSSIDER

Nettstedet kan levere lenker til og / eller henvise deg til andre Internett-nettsteder og / eller ressurser, inkludert, men ikke begrenset til, de som eies og drives av tredjepartsleverandører. Fordi TheSoftware ikke har kontroll over slike tredjepartsnettsteder og / eller ressurser, erkjenner og samtykker du herved i at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike tredjepartsnettsteder og / eller ressurser. Videre godkjenner TheSoftware ikke, og er ikke ansvarlig eller ansvarlig for, noen vilkår og betingelser, personvernregler, innhold, annonsering, tjenester, produkter og / eller andre materialer på eller tilgjengelig fra slike tredjepartsnettsteder eller ressurser, eller for eventuelle skader og / eller tap som oppstår derfra.

PERSONVERN/BESØKENDDE INFORMASJON

Bruk av nettstedet, og all tilbakemelding, informasjon, registreringsdata og / eller materiale du sender gjennom eller i tilknytning til nettstedet, er underlagt vår personvernpolitikk. Vi forbeholder oss retten til å bruke all informasjon om din bruk av nettstedet, og all annen personlig identifiserbar informasjon du gir, i samsvar med vilkårene i personvernpolitikken vår. For å se personvernpolitikken vår, klikk her.

Ethvert forsøk av enkeltpersoner, enten de er TheSoftware-kunder eller ikke, på å skade, ødelegge, manipulere, vandalisere eller på annen måte forstyrre driften av nettsiden, er en krenkelse av strafferettslig og sivil lov, og TheSoftware vil grundig forfølge alle rettsmidler mot enhver fornærmende person eller enhet i størst tillatte grad etter loven og i rettferdighet.

VALG AV LOV/VENUE

Enhver tvist som oppstår i forbindelse med avtalen, skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i Estland (uten hensyn til lovvalgsprinsipper). Ethvert avgjørelse vil være endelig og bindende for partene, og en dom kan trekkes inn i en hvilken som helst domstol med kompetent jurisdiksjon. Ingenting heri skal tolkes slik at det hindrer noen part fra å søke midlertidig forføyning for å beskytte sine rettigheter i påvente av et utfall i voldgiftsprosessen. I den grad loven tillater det, godtar du at du ikke vil bringe, delta eller delta i noen gruppesøksmål vedrørende noen krav, tvist eller kontrovers som du måtte ha mot TheSoftware. og deres juridiske representanter, tilknyttede selskaper, datterselskaper, foreldre, byråer og deres respektive medlemmer, tjenestemenn, direktører, ansatte og agenter. Du godtar at det kan tre i kraft sikringsmidler for å stoppe et søksmål eller å fjerne deg som deltaker i søksmålet.