Polityka prywatności

Klikając „Kontynuuj”, udzielasz nam zgody na przesyłanie e-maili dotyczących naszych ofert. Jeśli nie chcesz otrzymywać już więcej takich e-maili, zawsze możesz zrezygnować z subskrypcji klikając na linku u dołu każdej wiadomości e-mail.

Oprogramowanie szanuje prywatność każdej osoby odwiedzającej nasze strony internetowe. Ta polityka prywatności informuje o standardach i warunkach, na jakich Oprogramowanie chroni prywatność informacji dostarczanych przez odwiedzających strony w Internecie, które są własnością i obsługiwane przez Oprogramowanie, w tym Oprogramowanie. Ta polityka prywatności informuje o naszych praktykach w zakresie zbierania informacji i sposobach, w jakie Twoje informacje mogą być używane. Ta polityka może ulec zmianie w czasie, więc prosimy o regularne sprawdzanie tej informacji.

A. Informacje identyfikujące użytkownika:

Oprogramowanie otrzymuje specyficzne dane dotyczące odwiedzających jego witryn internetowych tylko wtedy, gdy takie informacje są udostępnione dobrowolnie, na przykład gdy nasi odwiedzający proszą o informacje, kupują lub zapisują się na usługi, zgłaszają pytanie dotyczące obsługi klienta, przesyłają informacje o swoim życiorysie dla możliwości zatrudnienia lub wysyłają nam e-maile. Oczywiście, niektóre z tych działań wymagają od Ciebie podania nam informacji, na przykład przy dokonywaniu zakupu, płatności kartą kredytową za usługi, przesyłaniu CV lub żądaniu określonych rodzajów informacji. Gdy przekazujesz dane osobowe do Oprogramowania za pośrednictwem jednej z naszych witryn internetowych, będą one wykorzystane w celu zrealizowania Twojego konkretnego żądania. W większości przypadków będziesz miał możliwość wyboru, czy chcesz lub nie, aby Oprogramowanie wykorzystywało te informacje w celach dodatkowych. Możesz również poprosić, aby Oprogramowanie nie wykorzystywało Twoich informacji, wysyłając e-mail na adres: [email protected]; jednak Oprogramowanie zastrzega sobie prawo do wysyłania biuletynów i innych ważnych informacji dotyczących usług Oprogramowania. W przypadku braku instrukcji od Ciebie Oprogramowanie może wykorzystywać informacje, które podasz, aby poinformować Cię o dodatkowych usługach i produktach oferowanych przez rodzinę spółek Oprogramowania, autoryzowanych agentów Oprogramowania oraz innych dostawców towarów i usług, z którymi Oprogramowanie ma relacje, a których oferty mogą Cię zainteresować. Oprogramowanie nie sprzeda ani nie wymieni Twoich danych osobowych, chyba że jest to nasza autoryzacja lub wymóg prawny lub w przypadku bezpośredniego zagrożenia fizycznego dla odwiedzającego lub innych. Na tych witrynach Oprogramowania, gdzie możesz podać Oprogramowaniu informacje o karcie kredytowej lub innych informacjach zamówieniowych za pośrednictwem sieci, Oprogramowanie chroni i zabezpiecza te informacje, stosując standardowe w branży protokoły bezpieczeństwa i szyfrowania w oparciu o technologię internetową, takie jak Secure Socket Layer (SSL) i Secure Electronic Transaction (SET). Na tych stronach, gdzie dobrowolnie podajesz jakiekolwiek opinie, dane, odpowiedzi, pytania, komentarze, sugestie, pomysły lub podobne informacje, Oprogramowanie będzie traktowało tę część informacji jako niejawne i nieobjęte prawem własności, a z wyjątkiem wyrażonego w tym oświadczeniu prywatności, Oprogramowanie nie będzie miało obowiązku chronić takich informacji przed ujawnieniem.

Przykłady w tych materiałach nie powinny być traktowane jako obietnica lub gwarancja zarobków. Potencjał zarobkowy zależy całkowicie od osoby korzystającej z naszego produktu, pomysłów, technik i wysiłku włożonego w jego użycie. Nie udzielamy gwarancji, że to jest “schemat szybkiego wzbogacenia”, i nie powinieneś tego tak postrzegać.

B. Informacje nienadające się do zidentyfikowania osobowo (ogólne):

Ogólnie rzecz biorąc, Oprogramowanie zbiera pewne ogólne informacje automatycznie. Informacje ogólne nie ujawniają tożsamości odwiedzającego. Zazwyczaj zawierają informacje o adresie internetowym przypisanym do Twojego komputera, liczbie i częstotliwości odwiedzin oraz odwiedzanych witrynach Oprogramowania. Oprogramowanie zbiera te informacje w celu określenia potrzeb obsługi klienta i witryny. Dokonujemy tego, używając określonych technologii, takich jak „ciasteczka” (technologia, która może być używana do dostarczania odwiedzającemu dostosowanych informacji dotyczących usług Oprogramowania). Oprogramowanie nie łączy w żaden sposób zebranej w ten sposób informacji z osobowymi danymi. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię o otrzymaniu ciasteczka i możesz je odrzucić.

C. Twoja strona internetowa hostowana przez oprogramowanie, serwer, tablice ogłoszeń, forum, strony Third-Party:

Informacje, które ujawniasz publicznie, w tym na jakiejkolwiek tablicy ogłoszeń, w pokoju czatowym lub na stronie internetowej hostowanej przez program The Software jako część Twoich usług The Software, są dostępne dla każdego, kto odwiedza to miejsce. The Software nie może ochronić żadnych informacji, które ujawniasz w tych miejscach. Dodatkowo, strony internetowe The Software zawierają odnośniki do stron należących do stron trzecich niezwiązanych z The Software. The Software nie może chronić żadnych informacji, które możesz ujawnić na tych stronach i zaleca przeglądanie oświadczeń dotyczących polityki prywatności tych odwiedzanych przez Ciebie stron.

D. Wyjątki i ograniczenia:

Mimo powyższego i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, The Software (i) w pełni współpracuje z urzędnikami stanowymi, lokalnymi i federalnymi w każdym dochodzeniu dotyczącym jakiejkolwiek treści (w tym osobistych lub prywatnych komunikacji elektronicznych przesyłanych do The Software) lub domniemanych nielegalnych działań jakiegokolwiek użytkownika Usługi i (ii) podejmuje rozsądne środki w celu ochrony swoich praw własności intelektualnej. W celu osiągnięcia takiej współpracy i środków oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, The Software może być zobowiązany do ujawnienia informacji osobowych. Ponadto The Software może zdecydować się monitorować obszary komunikacji wszelkiego rodzaju (i) w celu spełnienia jakiegoś prawo, regulacji lub żądania rządu; (ii) jeśli takie ujawnienie jest niezbędne lub odpowiednie dla działania The Software; lub (iii) w celu ochrony praw lub własności The Software lub innych. W związku z potencjalną sprzedażą lub przeniesieniem jakiegokolwiek swojego interesu w The Software i The Software i innych stronach należących do spółki, The Software zastrzega sobie prawo do sprzedaży lub przeniesienia Twoich informacji (w tym, ale nie tylko, imienia, informacji adresowej i innych informacji, które podałeś The Software) dla strony trzeciej, która (i) koncentruje swoją działalność w produktach lub usługach komunikacyjnych; (ii) zgadza się być następcą The Software pod względem utrzymania i ochrony informacji zebranych i utrzymywanych przez The Software; i (iii) zgadza się z postanowieniami niniejszego oświadczenia o polityce.