Programvaran WEBSIDANS VILLKOR FÖR ANVÄNDANDE VIKTIGT – LÄS NOGA

Tack för att du besöker webbplatsen (“Webbplatsen”) där du hittade länken till dessa användarvillkor (“Webbplatsen”). Webbplatsen är en internetegendom som tillhör TheSoftware. (kollektivt hänvisad till som “TheSoftware,” “vi” och “oss”). Du accepterar att vara bunden av dessa TheSoftware användarvillkor för webbplatsen (“Användarvillkor”), i sin helhet, när du: (a) har tillgång till Webbplatsen; (b) registrerar dig för en nyhetsbrev eller prenumererar på en postlista eller begär information via Webbplatsen (“Prenumerationstjänster”); (c) registrerar dig för att delta i kampanjer, tävlingar och/eller utlottningar som erbjuds av TheSoftware från tid till annan (var och en, en “Tävling”); (d) går med i eller försöker gå med i ett partnerprogram eller annan medlemsorganisation som presenteras på Webbplatsen (“Medlemstjänster”); och/eller (e) beställer en produkt och/eller tjänst genom Webbplatsen (“Leverantörtjänster och tillsammans med Prenumerationstjänsterna och Medlemstjänsterna, “Tjänsterna”). TheSoftware Sekretesspolicy (“Sekretesspolicy”), de officiella tävlingsreglerna som gäller för varje Tävling, TheSoftware köpeavtal (“Köpeavtal”), TheSoftware Medlemsavtal (“Medlemsavtal”), samt alla andra driftsregler, policys, prisplaner och andra tilläggs villkor eller dokument som kan publiceras från tid till annan, är uttryckligen införlivade här genom hänvisning (kollektivt “Avtalet”). Vänligen granska de fullständiga villkoren i Avtalet noggrant. Om du inte accepterar Avtalet i sin helhet är du inte auktoriserad att använda Tjänsterna och/eller Webbplatsen på något sätt eller form.

TheSoftware FÖRNEKAR SPECIFIKT ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN OCH/ELLER TJÄNSTERNA AV ALLA INDIVIDER SOM OMFATTAS AV BARNENS ONLINE-INTIMITETSSKYDD AKT 1998, SOM ÄNDRATS (“COPPA”). TheSoftware BEHÅLLER RÄTTEN ATT NEKA ÅTKOMST TILL TJÄNSTERNA OCH/ELLER WEBBPLATSEN TILL NÅGON INDIVID, I SIN EGEN ENSAMMA DISKRETION.

OMFATTNING OCH ÄNDRING AV AVTALET

Du samtycker till villkoren i Avtalet avseende din användning av webbplatsen. Avtalet utgör det enda avtalet mellan dig och TheSoftware avseende din användning av webbplatsen och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, representationer, garantier och/eller förståelser avseende webbplatsen. Vi kan ändra avtalet från tid till annan med eget gottfinnande utan särskild avisering till dig. Det senaste avtalet kommer att publiceras på webbplatsen och du bör granska avtalet innan du använder webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen och/eller tjänster samtycker du härmed till att följa alla villkor och begränsningar som ingår i Avtalet och som är gällande vid den tidpunkten. Du bör därför regelbundet kontrollera den här sidan för uppdateringar och/eller förändringar.

KRAV

Webbplatsen och tjänsterna är endast tillgängliga för personer som kan ingå lagliga bindande avtal enligt tillämplig lag. Webbplatsen och tjänsterna är inte avsedda att användas av personer under arton (18) år. Om du är under arton (18) år har du inte tillstånd att använda och/eller få tillgång till webbplatsen och/eller tjänsterna.

BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Prenumerationstjänster

Under förutsättning att villkoren i avtalet uppfylls, genom att registrera dig på webbplatsen och få godkännande från TheSoftware, kan du erhålla, eller försöka att erhålla, mot en avgift eller utan avgift, prenumerationstjänsterna. Prenumerationstjänsterna ger dig e-postinnehåll, text och annat material (“Prenumerationsinnehåll”) som är relevant för online marknadsföring som tillhandahålls av TheSoftware och dess tredjepartsleverantörer (“Tredjepartsleverantörer”). Om du vill avbryta mottagande av Prenumerationsinnehåll, skicka helt enkelt ett e-postmeddelande till oss på [email protected]. Prenumerationsinnehållet innehåller kommentarer, åsikter och / eller annat material som tillhandahålls av TheSoftware och tredjepartsleverantörer, och bör inte nödvändigtvis lita på. Använd försiktighet, sunt förnuft och säkerhet när du använder Prenumerationsinnehåll och / eller prenumerationstjänster. Du samtycker till att TheSoftware inte har några skyldigheter och inte upplever några ansvar gentemot dig i samband med sådant Prenumerationsinnehåll. TheSoftware företräder eller garanterar inte att Prenumerationsinnehållet som finns tillgängligt i samband med prenumerationstjänsterna är korrekt, fullständigt eller lämpligt.

Medlemstjänster

Under förutsättning att villkoren i avtalet och medlemsavtalet uppfylls, genom att registrera dig på webbplatsen, godkänna medlemsavtalet och få godkännande från TheSoftware, kan du erhålla, eller försöka att erhålla, mot en avgift eller utan avgift, medlemskap i ett av de olika medlemsprogrammen som MTS Advertise OU erbjuder. För en kopia av medlemsavtalet, besök webbplatsen för det specifika medlemskapet. TheSoftwares medlemskapsprogram gör det möjligt för dig att få tillgång till innehåll, text och annat material (“Medlemsinnehåll” och tillsammans med Prenumerationsinnehållet, “Innehållet”) som tillhandahålls av TheSoftware och vissa tredjepartsleverantörer, utformade för att hjälpa medlemmarna i deras online marknadsföring. Medlemsinnehållet innehåller kommentarer, åsikter och annat material som tillhandahålls av TheSoftware tredjepartsleverantörer, och bör inte nödvändigtvis lita på.

Leverantörtjänster

Genom att fylla i de tillämpliga inköpsorderformulären kan du erhålla, eller försöka erhålla, vissa produkter och/eller tjänster från webbplatsen. De produkter och/eller tjänster som presenteras på webbplatsen kan innehålla beskrivningar som tillhandahålls direkt av tredjepartsleverantörens tillverkare eller distributörer av sådana objekt. TheSoftware företräder inte eller garanterar att beskrivningarna av sådana objekt är korrekta eller fullständiga. Du förstår och godkänner att TheSoftware inte är ansvarigt eller ansvarigt på något sätt för din oförmåga att erhålla produkter och/eller tjänster från webbplatsen eller för eventuella tvister med produktsäljare, distributörer och slutanvändarkunder. Du förstår och godkänner att TheSoftware inte ska vara ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon påstående i anslutning till någon av de produkter och/eller tjänster som erbjuds på webbplatsen.

Allmänt

Informationen som du måste tillhandahålla i samband med registrering för tjänsterna kan inkludera, utan begränsning, viss eller all följande: (a) ditt fullständiga namn; (b) företagsnamn; (c) e-postadress; (d) postadress (och fakturaadress om annorlunda); (e) hemtelefonnummer; (f) arbetsnummer; (g) telekopnummer; (h) kreditkortsinformation; och/eller (i) annan information som begärs på tillämplig registreringsform (“Service Registration Data”).

Om inte annat uttryckligen anges, kommer eventuella framtida erbjudanden som görs tillgängliga för dig på webbplatsen som förbättrar eller på annat sätt förbättrar de nuvarande funktionerna på webbplatsen att vara föremål för avtalet. Du förstår och godkänner att TheSoftware inte är ansvarigt eller ansvarigt på något sätt för din oförmåga att använda och/eller kvalificera dig för tjänsterna. Du förstår och godkänner att TheSoftware inte ska vara ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, upphävande eller avbrott av någon tjänst eller annan produkt.

TÄVLINGAR

TheSoftware erbjuder från tid till annan promotionpriser och andra utmärkelser via Tävlingar. Genom att tillhandahålla sann och korrekt information i anslutning till tillämplig Tävlingsregistreringsformulär och godkänna de officiella tävlingsreglerna som gäller för varje Tävling kan du ha en chans att vinna de utmärkelser som erbjuds genom varje Tävling. För att komma in i Tävlingarna som presenteras på webbplatsen måste du först fylla i tillämpligt anmälningsformulär. Du samtycker till att tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och komplett tävlingsregistreringsdata.

LICENSGIVNING

Som användare av webbplatsen beviljas du en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig och begränsad licens att få tillgång till och använda webbplatsen, innehållet och det tillhörande materialet i enlighet med avtalet. TheSoftware kan när som helst avsluta den här licensen av vilken anledning som helst. Du får använda webbplatsen och innehållet på en dator för din egen personliga, icke-kommersiella användning. Ingen del av webbplatsen, innehållet, Tävlingar och/eller tjänster får reproduceras på något sätt eller integreras i något informationsåtervinningssystem, elektroniskt eller mekaniskt. Du får inte använda, kopiera, emulera, klona, hyra, hyra ut, sälja, modifiera, dekompilera, demontera, omvändkonstruera eller överföra webbplatsen, innehållet, Tävlingar och/eller tjänster eller någon del av det.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Innehållet, organisationen, grafiken, designen, sammanställningen, magnetisk översättning, digital konvertering, programvaran, tjänsterna och andra frågor som rör Webbplatsen, Innehållet, Tävlingarna och Tjänsterna skyddas av tillämpliga upphovsrätter , varumärken och andra äganderätter (inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter). Kopiering, distribution, publicering eller försäljning av någon del av Webbplatsen, Innehållet, Tävlingarna och / eller Tjänsterna är strikt förbjudet. Systematisk hämtning av material från Webbplatsen, Innehållet, Tävlingarna och / eller Tjänsterna genom automatiserade medel eller någon annan form av skrapning eller datautvinning för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från TheSoftware är förbjudet. Du förvärvar inte äganderätt till något innehåll, dokument, programvara, tjänster eller andra material som ses på eller genom Webbplatsen, Innehållet, Tävlingarna och / eller Tjänsterna.

HYPERLÄNKNING TILL WEBBPLATSEN, SAMARBETE, “INRAMNING” OCH / ELLER REFERENS TILL WEBBPLATSEN FÖRBJUDET

Om inte uttryckligen godkänt av TheSoftware får ingen länka till Webbplatsen, eller delar därav (inklusive men inte begränsat till logotyper, varumärken, varumärken eller upphovsrättsskyddat material), till sin webbplats eller webbplats. Dessutom är “inramning” av Webbplatsen och / eller hänvisning av universell resursidentifierare (“URL”) till Webbplatsen i något kommersiellt eller icke-kommersiellt medium utan det förutgående, uttryckliga och skriftliga tillståndet från TheSoftware strikt förbjudet. Du godkänner särskilt att samarbeta med Webbplatsen för att ta bort eller avsluta, vid behov, sådant innehåll eller aktivitet. Du erkänner härmed att du ska vara ansvarig för alla skador som är förknippade därmed.

REDOGERA, RADERA OCH ÄNDRINGAR

Vi förbehåller oss rätten att ensamständigt redigera och/eller radera dokument, information eller annat innehåll som visas på webbplatsen.

DISCLAIMER

WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, TÄVLINGARNA, INNEHÅLLET, VILKA SOM HELST TREDJE PARTSPRODUKTER DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJE PARTSLEVERANTÖRER, OCH/ELLER VILKA SOM HELST ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM GENOM WEBBPLATSEN, LEVERERAS TILL DIG SOM “SÅDAN” OCH “TILLGÄNGLIG” OCH ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSÄGER SIG TILL DEN MESTA UTSTRÄCKNINGEN SOM ÄR TILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FRÅNVÄRJAN AV ALLA GARANTIER AV SÄLJBARHET, AVSAKNAD AV INTRÅNG PÅ IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR EN SPECIFIK ANVÄNDNING). I SYNNERHET, MEN INTE SOM BEGRÄNSNING DÄRTILL, GÖR TheSoftware INGEN GARANTI ATT: (A) WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, TÄVLINGARNA, INNEHÅLLET, VILKA SOM HELST TREDJE PARTSPRODUKTER DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJE PARTSLEVERANTÖRER OCH/ELLER VILKA SOM HELST ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM GENOM WEBBPLATSEN KOMMER UPFYLLE DINA KRAV;

FRISKRIVNING FÖR SKADA ORSAKAD AV NERLADDNINGAR

Besökare laddar ner information från webbplatsen på egen risk. TheSoftware gör inga garantier för att dessa nerladdningar är fria från skadliga datorprogram inklusive, men inte begränsat till, virus och maskar.

BEGRÄNSNING AV LIABILITY

DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER UTTRYCKLIGT ATT TheSoftware INTE SKA VARA ANSVARIGT MOT DIG ELLER TREDJE PART FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, INCIDENTELL, SPECIELL, FÖLJD- OCH/ELLER EXEMPLARISK SKADA INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SKADOR FÖR FÖRLUST AV VINSTER, GOD VILJA, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA SKADOR (ÄVEN OM TheSoftware HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADOR UPPSTÅR), I FULL UTSTRÄCKNING TILLÅTNAS ENLIGT LAG FÖR: (A) ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, TJÄNSTER, TÄVLINGAR, INNEHÅLL, NÅGRA TREDJE PARTSPRODUKTER SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJE PARTSPROVIDERS, OCH/ELLER NÅGRA ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM GENOM WEBBPLATSEN; (B) KOSTNADEN FÖR FÖRVÄRV AV ERSÄTTNINGSVAROR OCH TJÄNSTER SOM FÖLJD AV NÅGRA VAROR, DATA, INFORMATION OCH/ELLER TJÄNSTER SOM KÖPES ELLER FÅS AV, ELLER TRANSAKTIONER SOM INGÅR GENOM, WEBBPLATSEN; (C) MISSLYCKANDET ATT KVALIFICERA DIG FÖR TÄVLINGARNA, TJÄNSTERNA ELLER TREDJE PARTSPRODUKTER FRÅN NÅGON AV VÅRA TREDJE PARTSPROVIDERS, ELLER NÅGON EFTERFÖLJANDE FÖRNEKANDE AV TREDJE PARTSPRODUKTER FRÅN SAMMA;

ERSÄTTNING

Du godkänner att täcka och hålla TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och samarbetspartners och var och en av deras respektive medlemmar, tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, samarbetspartners och / eller andra partner, oskadeliga från och mot alla krav, utgifter (inklusive skäliga advokatarvoden), skador, stämningar, kostnader, krav och / eller domar som helst, som görs av tredje part på grund av eller som uppstår från: (a) din användning av webbplatsen, tjänsterna, innehållet och / eller inträde i någon tävling; (b) ditt brott mot avtalet; och / eller (c) din överträdelse av någon annans rättigheter och / eller enhet. Bestämmelserna i detta stycke är till förmån för TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och / eller samarbetspartners och var och en av deras respektive tjänstemän, direktörer, medlemmar, anställda, agenter, aktieägare, licensieringsgivare, leverantörer och / eller advokater. Var och en av dessa personer och enheter har rätt att på egen vägnar hävda och genomdriva dessa bestämmelser direkt mot dig.

TREDJEPARTS WEBBPLATSER

Webbplatsen kan innehålla länkar till och / eller hänvisa dig till andra Internet-webbplatser och / eller resurser, inklusive, men inte begränsat till, de som ägs och drivs av tredjepartsleverantörer. Eftersom TheSoftware inte har kontroll över sådana webbplatser och / eller resurser från tredje part, erkänner du härmed och godkänner att TheSoftware inte ansvarar för tillgängligheten av sådana webbplatser och / eller resurser från tredje part. Dessutom stöder inte TheSoftware och är inte ansvarig eller skyldig för några villkor och förhållanden, integritetspolicyer, innehåll, annonsering, tjänster, produkter och / eller andra material på eller tillgängliga från sådana webbplatser eller resurser från tredje part, eller för eventuella skador och / eller förluster som uppstår därifrån.

SEKRETESSPOLICY / BESÖKARINFORMATION

Användning av webbplatsen och alla kommentarer, feedback, information, registreringsdata och / eller material som du skickar genom eller i samband med webbplatsen omfattas av vår sekretesspolicy. Vi förbehåller oss rätten att använda all information om din användning av webbplatsen och all annan personligt identifierbar information som tillhandahålls av dig, i enlighet med villkoren i vår sekretesspolicy. För att se vår sekretesspolicy, klicka här.

Eventuella försök av någon individ, oavsett om det är en kund till TheSoftware eller ej, att skada, förstöra, manipulera, vandalisera och/eller på annat sätt störa driften av webbplatsen utgör ett brott mot kriminal- och civilrätten. TheSoftware kommer att aktivt söka efter samtliga åtgärder i detta avseende mot vem som helst som bryter mot detta, från och med det minsta till inklusive största möjliga straffen och ekvity.

LAGVAL/PLATS

Eventuella tvister som uppstår av eller relaterade till avtalet ska styras av och tolkas i enighet med Estlands lagar (utan att ta hänsyn till konflikter i lagprinciperna). Alla utslag ska vara slutgiltiga och avgörande för parterna och det kan fattas en dom i vilken kompetent domstol som helst. Ingenting här ska tolkas som att det hindrar parterna från att begära skyddande åtgärder för att skydda sina rättigheter medan resultatet av skiljedom är väntande. Till den grad som lagen tillåter är du överens om att du inte kommer att starta, delta i eller delta i någon grupptalan rörande någon krav, tvist eller motstridighet som du kan ha mot TheSoftware, dess juridiska representanter, affilierade, dotterselskaper, föräldrar, byråer och respektive medlemmar, chefer, direktörer, anställda och agenter. Du samtycker till inträdande av skyddande åtgärder för att stoppa en sådan stämning eller för att avlägsna dig som deltagare i stämningen.